Zawiadomienie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zebrania Członków


Działając zgodnie z par.24 pkt.2 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 8 grudnia 2016 roku na godzinę 19:30 w przedszkolu Kidi w Ustanowie przy ulicy Głównej 10 Nadwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia poświęcone przyjęciu rezygnacji członków władz Stowarzyszenia i wyboru nowych władz oraz ustala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zebrania

4. Złożenie rezygnacji z pełnionych funkcji przez:

    Przemysława Falczyńskiego, prezesa zarządu

    Małgorzatę Świderską, wiceprezesa zarządu

    Marcina Janickiego, wiceprezesa zarządu

    Zuzannę Hotiuk, członka komisji rewizjnej

    Jarosława Zwierza, członka komisji rewizyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków: Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia

    lub jeśli zebranie nie będzie w stanie wybrać nowych władz to:

    - podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatora;

    - albo wyznaczenie pełnomocnika do poinformowania KRS o braku zarządu Stowarzyszenia i konieczności wyznaczenia kuratora dla Stowarzyszenia.

6. Wolne wnioski i dyskusja

7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków